Total har 726 585 kWh producerats på denna anlägging.
Vilket motsvara att köra en bil 120.87 varv runt jorden.