Total har 655 049 kWh producerats på denna anlägging.
Vilket motsvara att köra en bil 108.97 varv runt jorden